આસ્થા મેગેઝીનની ગુગલ એપ્સ લોન્ચ

0
568

ગુગલ પ્લે સ્ટોર્સ માં જઇ સર્ચ માં આસ્થા મેગેઝીન લખી ડાઉન લોડ કરી શકશો.

આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝીન દ્વારા પ્રીન્ટ મેગેઝીન બાદમાં વેબ ન્યુઝ પોર્ટલ અને ત્યારપછી તાજેતરમાં આસ્થા મેગેઝીન એપ્સ લોન્ચ કરી છે. વાંચકો નો સારો પ્રતિભાવ મળતા અને ખાસ કરીને વિદેશમાં ગુજરાતી ભાષામાં ટુંકસમયમાં સૌથી વધુ સમાચારો-આર્ટિકલો આસ્થા મેગેઝીનની વેબસાઇટ ઉપર વાંચવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને વિદેશોથી આસ્થા મેગેઝીનની એપ્સ બનાવવા માટેની ડિમાન્ડ ને ધ્યાને રાખી હાલમાં અમારા દ્વારા ગુગ્લ એપ્સ બનાવી લોન્ચ કરેલ છે. આપ પણ આપના મોબાઇલમાં ગુગલ પ્લે સ્ટોર્સ માં જઇ સર્ચ માં આસ્થા મેગેઝીન લખી ડાઉન લોડ કરી શકશો. એપ્સ ની ખાસ વાત એ છે કે સૌથી ઓછા એમ.બી. ની આ એપ્સ છે ઉપરાંત બીજી એપ્સ કરતા નહિંવત એમ.બી. આ એપ્સ માં માઇન્સ થાય છે. જેથી સૌથી વધુ લોકો આ એપ્સ નો ઉપયોગ કરી શકે. આસ્થા મેગેઝીનની આ એપ્સ એપ્સ મેકિંગ એક્ષપર્ટ ભાર્ગવ કંસારા દ્વારા બનાવામાં આવી છે. એપ્સ ઉપર આપ સતત જોઇ શકો છો. આંતરરાષ્ટ્રીય,રાષ્ટ્રીય,સ્પોર્ટસ,મનોરંજન, સમાચાર, ધાર્મિક કાર્યક્રમો,ઇવેન્ટ, અને આર્ટિકલ્સ, સ્ટોરી બધું જ માત્ર એક એપ્સમાં.

Aastha Magazine is one of the most successful and growth going magazine from last 6 years. As our most successful journey towards the web news portal, we have decided before 1 month to launch our application as it can be good source for the smartphone user to read all of the news update easily. In today’s era more and more people are transferring them to smart device and many of them are too aged who can not understand english very well. Aastha magazine is complete source to read gujarati news updated on daily basis.

NO COMMENTS