પી.એમ.મોદી : ભારત જમીન નું ભૂખ્યું નથી : કોઇ ઉપર હુમલો નથી કર્યો

0
73

ભારત ને ન તો કયારેય કોઇ દેશ ઉપર હુમલો કર્યો છે અને ન કોઇ ની જમીન હડપવા ની કોશિષ કરી છે. અને જમીનનું ભૂખ્યું નથી રહ્યું. પરંતુ દેશહિત અને અખંડતા ની રક્ષા માટે અહીંના નાગરિકો એ મોટી કુર્બાની આપી છે. પી.એમ. મોદી ને આ વાત રવિવારે પ્રવાસી ભારતીય કેન્દ્રના ઉદઘાટન ના મોકા ઉપર કહી હતી.
પાકિસ્તાન કાશ્મીર મામલો સુલઝાવા સતત આંતરરાષ્ટ્રીય બિરાદરી પાસે નમી રહ્યું છે. મોદી એ આ સંદર્ભમાં ટિપ્પણી કરી હતી. પી.એમ. જણાવ્યું : ભારતે કયારેય કોઇ ઉપર હુમલો નથી કર્યો અને નથી કોઇ જમીનની ભૂખ પરંતુ વિશ્ર્વયુદ્ધ જેમાં ભારતનું કોઇ સીધી રીતે હિત ન હતું માં 15 લાખ ભારતીય સૈનિકોએ પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી હતી.
વિદેશોમાં રહેનાર ભારતીય સમુદાય કયારેય રાજનીતિ થી જોડવામાં માનતા નથી અને વિદેશી જમીન ઉપર સતા હડપવા ની ચાહત નથી રાખતા. તેમણે અફશોશ બતાવ્યો કે આટલા ઉચ્ચા મૂલ્યો વચ્ચે પણ પોતાની કુર્બાની ની મુખ્યતા વિશ્ર્વને સમજાવી નથી શકયું.

(સુત્રોમાંથી એજન્સી)

NO COMMENTS